Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Hover Effects

TRUE
{fbt_classic_header}

Son yazılar:

latest

Ads Place

Beyinde Oluşan Baloncuklar: Anevrizma

Beyinde oluşan “baloncuk” şeklindeki patolojik gelişmeler olarak tabir edilen anevrizma, adeta gizli bir bomba gibi sessiz bir şekilde hayat...

Beyinde oluşan “baloncuk” şeklindeki patolojik gelişmeler olarak tabir edilen anevrizma, adeta gizli bir bomba gibi sessiz bir şekilde hayatımızı tehdit et-mektedir. Fark edilmediği ve kanama yaptığı takdirde ölümle dahi sonuçlana-bilen beyin anevrizmalarının en önemli belirtisi şiddetli baş ağrısıdır.

Anevrizmalarda bu tür belirtilerin görülebileceği gibi, kimi zaman patlama ve kanama olmadan önce herhangi bir belirti de görülmeyebilir. Girişimsel Nöroradyoloji Uz-manı Doç. Dr. Eren Erdem anevrizma ve tedavi yöntemleri hakkında önemli bilgiler verdi.

Anevrizmaların iki farklı tipi ve iki farklı sınıflandırması olduğuna değinen Doç. Dr. Eren Erdem, damar duvarının belirli bir noktasından çıkıp, nispeten yuvarlak bir görü-nüme sahip anevrizmaların, saküler anevrizma olarak, damar duvarında “iğ” şeklinde bir genişleme şeklinde olan anevrizmaların ise fusiform anevrizmalar olarak tanımlan-dığını, anevrizmaların duvar yapılarına göre de “gerçek anevrizmalar” ve “yalancı (psö-do) anevrizmalar” olarak sınıflandırıldığını söyledi.

Gerçek anevrizmanın duvar yapısının, normal atardamar duvarını oluşturan intima, media ve adventisya gibi tüm tabakaları içerdiğini ve yalancı veya psödo anevrizmala-rın ise damar duvarında oluşan yırtılma sonucu oluştuğuna değinen Doç. Dr. Eren Er-dem, “Yalancı anevrizma duvarında damarsal tabakaların tümü bulunmaz. Beyin atar-damarları ve aort damarı, anevrizmaların en sık yerleştiği bölgelerdir. Beyin anevrizma-larının toplumda görülme sıklığı, %2-3’dür.

Polikistik böbrek hastalığı tanısı almış hastalarda ve yakınlarında anevrizmaya bağlı subaraknoid kanama hikayesi olan kişilerde beyin anevrizma gelişme riski daha yük-sektir. Anevrizmalar, normal bir atardamara göre çok daha zayıf duvar yapısına sahip oldukları için, patlayarak hayatı tehdit eden ciddi kanamalara neden olabilirler. Beyin anevrizmalarının patlaması, beyin ile beyin zarı arasındaki boşluk (subaraknoid boşluk) içinde kanamaya neden olur. Bu tip beyin kanamaları “subaraknoid kanama’’ olarak adlandırılır” dedi.

Beyin Anevrizmalarının Tedavisinde İki Farklı Tedavi Yöntemi
Anevrizma patlaması sonucu beyin kanaması gelişmiş hastalarda, eğer anevrizma te-davi edilmezse (kapatılmazsa), hastaların yaklaşık %35’inde ilk kanamadan sonra, 30 gün içinde anevrizma tekrar patlayarak ikinci bir beyin kanamasına neden olduğuna ve bu nedenle anevrizmaya bağlı beyin kanaması geçiren hastaların, en kısa süre içinde tedavi edilmeleri gerektiğine dikkat çeken Eren Erdem, “Henüz kanamamış bir anev-rizma teşhis edilen hastalarda ise tedavi kararı, hastanın yaşı, anevrizmanın oluşturdu-ğu şikayetler, anevrizmanın morfolojisi (yapısı/görünümü), anevrizmanın yerleşim yeri, anevrizmanın boyutları ve hastaya özel diğer tıbbı şartlar göz önüne alınarak verilir. Anevrizma tedavisinin temel prensibi, anevrizma içine kan girişini engelleyerek tekrar patlama riskini ortadan kaldırmaktır” dedi.

Eren Erdem beyin anevrizmalarının tedavi yöntemlerini şu şekilde anlattı: “Anevrizma-ların iki farklı tedavi yöntemi bulunmaktadır. Endovasküler anevrizma tedavisi, anjiog-rafi cihazı kullanılarak, işlemin tüm aşamaları X ışını altında izlenip, yönlendirilirek ger-çekleştirilir.

Günümüzde endovasküler yöntemler, anevrizma tedavisinde ilk seçenek haline gelmiş-tir. Endovasküler anevrizma tedavisinde, anevrizma içine çok ince çaplı kateterlerle ula-şılıp, anevrizma kesesi “Koil” adı verilen platinden yapılmış, çok yumuşak yapıda metal tellerle doldurulur. Bu işleme anevrizmanın ‘’koillenmesi’’ adı verilir. Anevrizma kesesi, koillerle tamamen doldurulup, anevrizma içine kan girişi engellenerek tedavi gerçekleş-tirilir. Açık cerrahi tedavi ise uzman beyin cerrahları tarafından gerçekleştirilir. Açık cer-rahi yöntemde kafatası açılarak anevrizmanın yerleştiği damar bulunup, damar ile anevrizma boynu arasına metal bir klip konularak anevrizma içine kan girişi engellenir.”

Bu Belirtilere Dikkat!
Beyin anevrizmalarının büyük kısmının patlama ve kanama olmadan önce belirti ver-mediğini söyleyen Eren Erdem, beyin atardamarında anevrizma gelişmiş olan hastala-rın önemli bir kısmında anevrizma teşhisi, anevrizmaya bağlı olmayan şikayetlerin araştırılması amacıyla yapılan manyetik rezonans görüntüleme (MRG), Bilgisayaralı Tomografi gibi tetkiklerin sonucunda tesadüfi olarak bulunduğunu belirtti.

Eren Erdem, “Özellikle büyük boyutlu anevrizmalar, baş ağrısı, göz arkasında ağrı his-si, bulantı-kusma, göz kapağında düşüklük, çift ya da bulanık görme gibi şikayet ve bulgular oluşturabilir. Genel olarak daha önce kanamamış bir beyin anevrizmasının yıllık kanama riski %1-2’dir. Anevrizmaya bağlı subaraknoid kanama geçiren hastalarda en sık görülen şikayet, ani başlayan şiddetli baş ağrısıdır. Suabaraknoid kanama geçir-miş olan hastaların büyük kısmı bu ağrıyı, ‘O ana kadar yaşadıkları en şiddetli baş ağrı-sı’ olarak tarif ederler” dedi.


Biz de Flipboard'dayız, tıklayın

Sosyal Sorumluluk Projesi

Hiç yorum yok

Ads Place

Diyet | Kadınca | Zayıflama | Spor | Sağlık | Güzellik | Yaşam | Moda | Cinsel Sağlık | Haber | Teknoloji